Máy đóng gói

Cao Phong Automation nhập khẩu và phân phối Máy đóng gói với các dòng đóng gói đứng như đóng gói trà túi lọc, đóng gói thuốc đông y, máy đóng gói dạng nằm như máy đóng gói bánh, đóng gói dịch lỏng, đóng gói trục vít cho bột mịn thuốc đông y, đóng gói định lượng chính xác dùng cân.

Showing all 5 results

Copyright © 2018 Cao Phong Automation. All rights reserved.